Weer aan het werk in de bouw

De bouwsector is erg hard getroffen door de crisis en deze krimp gaat op dit moment nog steeds door. Dus … is het tijd om je om te scholen? Of toch op zoek naar een baan in de bouw?

Overheidsmaatregelen

De overheid heeft door allerlei nieuwe wetten en regels geprobeerd de bouw weer laten aantrekken. Voorbeelden zijn de Crisiswet en de verlaging naar 6% BTW bij renovaties. Toch hebben deze maatregelen nog niet echt hun vruchten afgeworpen en blijft de werkloosheid stijgen.

Er is toch hoop

Het Economisch Instituut voor de Bouw ziet de toekomt toch positief. Er zal in de toekomst meer behoefte zijn aan energiezuinige gebouwen en ook de vraag naar woningen blijft natuurlijk bestaan. Daarnaast zie je veel vergrijzing in de bouw en zullen deze mensen binnenkort met pensioen gaan. Er zullen dus tal van arbeidsplekken vrij komen voor de jonge generatie. De grootste groei wordt verwacht vanaf 2018. Er moet dus zeker hoop worden gehouden!