Vlaams-Nederlandse sluis in Terneuzen

Vlaams-Nederlandse sluis in Terneuzen
Na IJmuiden komt er ook in het Zeeuwse Terneuzen een nieuwe zeesluis. De megasluis moet doorgang aan zeeschepen gaan bieden met lengtes tot 366, breedtes van 49 en waarvan de diepgang tot 15 meter kan bedragen. De grotere sluis is niet alleen belangrijk voor de Terneuzense haven zelf maar ook voor het Belgische Gent en zelfs voor de aansluitroute op de waterweg binnendoor naar Parijs.

Met het project Zeesluis Terneuzen zijn de beide landen in 2012 met een planuitwerking van start gegaan. Dit jaar 2015 is het jaar waarin het definitieve projectbesluit verwacht wordt zodat volgend jaar het werk aan een aannemer uitbesteed kan worden. De bouwfase vangt aan in 2017 en zal in 2021 voltooid worden.

Buren worden het moeilijk eens
Met aan de ene kant de Vlamingen en aan de ander de Nederlandse Rijkswaterstaat die er beiden aparte berekeningen en belangen op nahouden leidt het soms tot vertragingen in de besluitvorming. Dat betekende dat zelfs eind 2014 het Nederlandse ministerie van infrastructuur nog hevig in debat was over het design en de constructie met het Vlaamse departement van mobiliteit en openbare werken.

Aan het eind van de rit zullen toch de belegen het laatste woord hebben omdat zij nu eenmaal de grootste financiers van de nieuwe Zeesluis Terneuzen zijn. Het totale bouwproject gaat 1098 miljoen euro kosten waarvan er 82 gereserveerd voor het onderhoudsperiode van 30 jaar. Nederland draagt bij met een vast bedrag van nét nog geen 142 miljoen dus België beslist. De reden waarom een en ander dan nog zo veel voeten in de aarde heeft is dat het project op Nederlands grondgebied uitgevoerd wordt en zodoende te maken krijgt met de hier geldende wetten en onteigeningsregels.

Have your say