Uitvoerder bouw

De werkzaamheden op een bouwproject worden altijd onder leiding gegeven door een uitvoerder. De uitvoerder heeft een grote verantwoordelijkheid naar het hele productieproces, organisatie en de uitvoering ervan. Tevens is de uitvoerder verantwoordelijk voor het personeel wat in de bouw werkt. Met hoeveel werk personeel er op de bouwvloer rondlopen en wat hun vaardigheden en onderdelen er door hen wordt uitgevoerd. Verder houdt hij toezicht op de materialen die worden gebruikt tijdens de bouw en houdt nauwlettend alle gangen van zaken in het oog. Op een bouwlocatie werken veel verschillende bedrijven, die allemaal ingehuurd zijn voor diverse opdrachten. Het is daarom heel belangrijk dat er een uitvoerder op de bouwplaats is die de leiding heeft over het hele project.

Uitvoerder bouw een verantwoordelijk beroep
Een uitvoerder bouw heeft nog veel meer verantwoording en nog meer werkzaamheden zoals:

 • Draagt zorg bij een zorgvuldige personeelsbezetting
 • Bouwproject samenstellen en plannen
 • Bouwvergaderingen met opdrachtgevers en onderaannemers
 • Rapporteren voortgang of achterstand in de bouw
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren op materialen
 • Veiligheidsvoorschriften naleven en veiligheidsinspecties uitvoeren
 • Materiaal aanvullen en bestellen
 • Aanspreekpunt
 • Bijhouden van werkuren (administratie)
 • Bijhouden van het V&G – plan
 • Afwijkingen in de planning noteren

De grootste taak die een uitvoerder heeft is het controleren op de juiste werk uitvoering op maat en het constructiewerk. Veel uitvoerders hebben ervaring opgedaan door eerst zelf als timmerman of metselaar te beginnen. Een mbo opleiding is nodig als je uitvoerder als beroep wilt gaan doen.

Een uitvoerder bouw is als een kapitein op een boot
Een uitvoerder bouw is een vakman- of vrouw die hart heeft voor het hele bouwproces en de mensen die aan het bouwproject werken. Het personeel kan altijd bij de uitvoerder terecht voor vragen. Over het algemeen is de uitvoerder als eerst op de bouwlocatie en gaat net als een kapitein op een schip, ook het laatst weer van het bouwterrein af. Bij een groot bouwproject heeft de uitvoerder meestal hulp van een assistent uitvoerder. Die fungeert als zijn rechterhand en kan taken van de hoofduitvoerder overnemen als hij in vergadering is of ergens anders heen moet. De uitvoerder moet alles rapporteren en verantwoording afleggen aan zijn opdrachtgever. Een uitvoerder is eigenlijk altijd druk aan het werk, kan tegen een hoge werkdruk, is stressbestendig en heeft een portie goede zelfvertrouwen en een dosis gezond verstand.

Have your say