Ruim baan voor zelfbouw

Zelfbouw is altijd een heikel onderwerp geweest voor Nederlandse gemeenten. In de praktijk wordt nieuwe bouwgrond bijna altijd uitgegeven aan woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. Het nadeel hiervan is dat bouwgrond soms jarenlang ongebruikt blijft omdat bijvoorbeeld een projectontwikkelaar vaak nog geen concreet plan heeft. Het opstellen en realiseren van die plannen is vaak een langdurig traject. In Nederland bestaat echter een grote groep mensen die het zich kunnen veroorloven zelf een huis te laten ontwerpen en bouwen. Deze mensen blijven bij het uitgeven van bouwgrond vaak met lege handen achter.

De gemeente Almere is echter een gunstige uitzondering, met grote regelmaat worden bouwkavels uitgegeven voor zelfbouw. Amsterdam daarentegen is zeer spaarzaam als het gaat om zelfbouw. Voor het zelfbouwproject Buiksloterham in Amsterdam-Noord hebben aspirant kopers wekenlang moeten kamperen om een kavel te kunnen bemachtigen.

De economische voordelen van zelfbouw
De kredietcrisis heeft ernstige gevolgen gehad voor bouwbedrijven. Ook architecten hebben zware tijden achter de rug. Juist voor architecten zou het een goede ontwikkeling zijn als gemeenten meer kavels uitgeven voor zelfbouw. Daarnaast zullen ook de relatief kleine bouwbedrijven gebaat zijn bij deze ontwikkeling. Kleinschalige nieuwbouw is momenteel immers schaars.

Niet alleen de bouwbranche spint garen bij meer zelfbouw. Aangezien de rente momenteel op een historisch laag niveau staat en de resultaten op de aandelenbeurs onder druk staan, is het voor vermogende particulieren zeer lucratief om juist nu een huis te laten bouwen. Voor de BV Nederland is het belangrijk dat de consument meer geld uit gaat geven, dat stimuleert immers de economische groei. Het wordt dus hoog tijd dat zelfbouw van overheidswege gestimuleerd gaat worden.

Have your say