Restwarmte als alternatief voor gas

Restwarmte als alternatief voor gas
Nijmegen werkt aan een project om de komende jaren enkele tienduizenden woningen van restwarmte te voorzien. Minister Kamp liet de tweede kamer begin dit jaar weten meer toepassingen met restwarmte te willen zien in de steden en stimuleert daartoe elk idee. Het gebruik van restwarmte vermindert niet alleen de CO2 uitstoot, we sparen tevens onze natuurlijke bronnen. In Nederland is de behoefte aan warmte groter dan aan aan elektriciteit. Maar slechts 25% van ons energieverbruik gaat op aan stroomvoorzieningen terwijl er een dikke 40% nodig is voor verwarming.

Waar komt restwarmte vandaan?
Bij vrijwel alle industriƫle processen komt er warmte vrij door wrijving. Nu wordt dat nog de atmosfeer in geloosd of gekoeld met koelwater. Daarnaast ligt er veel bruikbare warmte opgeslagen in het diepst van de aarde. Door deze warmte naar boven te halen kunnen we op een duurzame manier voorzien in onze energiebehoefte.

In de Rotterdams haven ontstaat zoveel restwarmte dat het zelfs een overschot kan ontstaan en men denkt er zelfs over er een warmtebank op te zetten waar iedereen zijn overschot aan warmte kwijt kan. Momenteel wordt er in de winter havenwarmte naar de glastuinbouw getransporteerd maar in de zomer leveren de kassen zelf heel veel warmte. In de havenstad werkt men momenteel hard aan een systeem om ook de Rotterdams huishoudens van restwarmte te gaan voorzien.

Wat betekent het gebruik van restwarmte voor ons?
Vanaf het moment dat de consument gebruik gaat maken van restwarmte wordt de CV ketel overbodig. Zelf je gasleverancier kiezen is dan ook niet meer mogelijk. Eigenlijk gaat heel ons nationale energievoorzieningssysteem op de schop want ook het leidingnetwerk ten behoeve van het warmtetransport zal vervangen moeten worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel hoe dit aan te pakken.

Have your say