Ketensamenwerking

De tijd dat een aannemer de volledige bouw van een pand voor haar rekening nam, ligt definitief achter ons. De muren en gevels worden vaak kant-en-klaar door de betonfabriek aangeleverd. Het zadeldak komt van een gespecialiseerde toeleverancier. Het wordt in de morgen aangeleverd en zit vervolgens vaak diezelfde middag al op zijn plaats.
De voordelen van deze manier van werken zijn duidelijk: het bouwproces verloopt sneller en de kosten liggen aanzienlijk lager. Vaak hoort men ook dat prefab onderdelen kwalitatief beter zijn. Toeleveranciers van bijvoorbeeld daken zijn vaak beter op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
Om optimaal van de hierboven genoemde voordelen gebruik te maken, is het wel belangrijk dat de samenwerking binnen de keten goed verloopt.

Uitwisseling van informatie
Ketensamenwerking geeft echter wel een complexe bedrijfsvoering, de behoefte aan informatie tussen de partners is immers groot. Een kleine wijziging in het ontwerp kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de gehele keten. Om deze informatievoorziening succesvol te laten verlopen is standaardisatie een absolute voorwaarde. Of in gewoon Nederlands: de softwarepakketten bij de verschillende onderdelen in de keten moeten onderling probleemloos kunnen communiceren. Gelukkig is er voldoende software op de markt die deze ondersteuning in ruime mate kan bieden.

Have your say