Hogere marktwaarde voor energiezuinig kantoor

Investeren om te bezuinigen. Dat moeten we nu de energieprijzen en kosten van werknemers de pan uitrijzen. Bekend gegeven is dat werknemers die zich goed voelen betere prestaties leveren. De kantoorcomplexen die tot voor enkele jaren geleden op elk industrieterrein als paddenstoelen de grond uitrezen lijken nauwelijks voor mensen gemaakt en de leegstand is dan ook groot. Lege panden leveren niets op zijn daarom kapitaalvernietigend en in een land waar we als volk zo dicht bij de klimaatdiscussie betrokken worden kan het dan ook niet anders of er wordt hard gewerkt aan duurzame en energiezuinige kantoren.

Zero buildings
Groene gebouwen of Zero buildings noemen we de nieuwe lichting kantoren die er verplicht na 31 december 2018 gebouwd gaan worden. Niet alleen nieuw te bouwen, ook bestaande kantoren moeten eraan geloven. Wettelijk is vastgesteld dat alle utiliteitsgebouwen en daar vallen ook kantoren onder, met ingang van 31 december 2020 voldoen aan eisen als genoemd in artikel 2 van de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) overeenkomst.

Dergelijke maatregelen kosten een wat maar leveren ook op. Niet alleen gaan de energiekosten van de ruimte naar beneden, gebleken is ook dat in dergelijke kantoren er door het vele daglicht er een betere werkomstandigheid voor werknemers ontstaat. Daar van een werkgever tegenwoordig meer verwacht wordt dat het kantoor alleen als onderkomen dient voor zijn werknemers snijdt het mes in dit geval aan twee kanten.

Duurzame kantoren staan minder lang leeg
Doordat deze nieuwe regeling op duurzame en energiezuinige eraan zit te komen stijgt de vraag naar duurzame kantoren enorm. Dat heeft een positief gevolg voor de marktwaarde van omgebouwde bestaande kantoorruimtes. Doordat nu de ‘aanbodmarkt’ zich aan het ombuigen is naar een ‘vraagmarkt’ komt er eindelijk ‘beweging’ in de al jarenlang leegstaande kantoorvoorraad.

Have your say