Energiezuinige nieuwbouw. Dit is waaraan we moeten denken

Het Bouwbesluit geeft aan dat per 2021 alle nieuwbouw zo goed als energieneutraal moet zijn. Ook Europese regelgeving zal de regels waarschijnlijk nog verder verscherpen. In de praktijk hoeft dat alles niet te verbazen. Ongeveer 15% van het energieverbruik in Nederland is afkomstig van woningen. Door energiezuiniger te bouwen zouden we dus zowel het kostenplaatje als de milieu-impact drastisch kunnen verlagen. Maar wat moeten we ons nu juist voorstellen bij zo’n energiezuinige nieuwbouw en waaraan moeten we denken? Twee elementen blijken centraal te staan.

Verhouding verbruik en opwekking

Belangrijk is dat we een steeds betere balans dienen te vinden tussen het energiegebruik en de duurzame opwekking ervan. Het gaat in de eerste plaats dan ook om maatregelen die het gebruik van energie moeten verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie, dubbele beglazing en het gebruik van energiezuinige technieken.

In de tweede plaats gaat het ook om het opwekken van energie. Dat kan bijvoorbeeld door het eigen gebruik van zonnepanelen, biogas of windenergie. Hierbij kan het gaan om eigen installaties of zogenaamde collectieve installaties. Hierbij kan men eventueel gebruik maken van zogenaamde inkoopstations. Dat zijn speciale transformatorstations die ook voorzien zijn van een eigen meting.

Vaak zal men overigens nog steeds energie moeten kopen bij een energiebedrijf, maar de voornaamste doelstelling is en blijft toch om de teller op nul te houden door het terugsturen van stroom gedurende de zomerperiode.

Terugdringen van het energiegebruik

In energiezuinige nieuwbouw past men allerhande technieken toe om het totale energiegebruik zoveel mogelijk te reduceren. Zo zijn het dak, de muren en de vloer steeds zeer goed geïsoleerd en zijn er nauwelijks tot geen kieren aanwezig. Ook triple glas of consoorten zijn steevast van de partij. Een dergelijke uitmuntende isolatie vergt dan weer een eigen ventilatiesysteem, eventueel via een eigen terugkoppelingsysteem.

De verwarming geschiedt meestal via een systeem op lage temperatuur. Vaak gaat het om vloerverwarming , al dan niet via een zonneboiler of warmtepomp. De toevoeging van meetapparatuur helpt tot slot om het energiegebruik inzichtelijk te maken en eenvoudiger in te kunnen grijpen waar nodig.

Opwekken van energie

Vanaf 2020 zullen energieneutrale woningen de norm worden. Het opwekken van de eigen energie wordt dan het gebod. Zoals eerder aangehaald zijn er verschillende methodes om ook zelf energie op te wekken. De aangehaalde zonneboilers en zonnepanelen zijn een vaak voorkomend voorbeeld voor opwekking op individueel niveau.

Steeds vaker wordt echter gekozen voor energieneutrale appartementsblokken of woonwijken. Hierbij kiest men collectief voor zonnevelden of een eigen windmolen. Via een zogenaamd smart grid wordt de opgewekte elektrische energie dan verder gedistribueerd. Dergelijke grootschalige initiatieven kunnen de totale kostprijs van energieneutraal wonen waarschijnlijk verder reduceren. Nu wachten wat het volgende decennium brengen zal…

Have your say