Energieneutraal Nederland

Met de steeds hogere energieprijzen en de zwaardere belasting op het milieu van de industriële landen is het nieuwe magische woord ‘energieneutraal’. Volgens Europees besluit is overeengekomen dat na 2020 nieuwe gebouwen bijna geen of een zeer lage hoeveelheid energie mogen verbruiken. Bouwprofessionals, beleidsmakers en uitvoerders kunnen hierover meer informatie verkrijgen in speciaal hiervoor samengestelde leeswijzer samengesteld door het Agentschap NL.

Energiezuinige concepten
Door het toepassen van goede isolatiemethoden, efficiënte toepassing van ventilatie en het gebruik van passieve zonne-energie is het mogelijk een bouwstijl te realiseren die zeer weinig nutteloze energie verbruikt. Enkele energiezuinige concepten die de laatste jaren veel bekendheid hebben verworven zijn: Active House, Warm Bouwen, Passief Bouwen, Nul-op-de-Meter en NiaNesto.

Overheidssubsidie voor energiebesparende project
Het meest recente voorbeeld is misschien wel de renovatie van het provinciekantoor van Noord-Holland in Haarlem. Dit ontving in 2010 een overheidssubsidie omdat deze renovatie zich onderscheidde van andere projecten betreffende energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovatie.

Het Provinciekantoor verving de volledige buitengevel voor een nieuwe thermische schil die tevens voldoende daglichttoevoer toeliet. Er werd een vraaggestuurd ledverlichting- en ventilatiesysteem aangelegd en een warmte/koude opslag. De laatste stap naar het zo goed als energieneutraal maken van het Noord Hollandse provinciegebouw was het aanbrengen van 212 zonnepanelen op het dak. Deze energiebesparende renovatie heeft ervoor gezorgd dat het gebouw van energielabel G naar A++ is gegaan.

Have your say