Diefstal van bouwmaterialen

Geen enkele aannemer – groot of klein – ontkomt er aan: diefstal van bouwmaterialen. Ook vandalisme komt steeds vaker voor en vormt een grote kostenpost. Uiteraard zijn bouwbedrijven verzekerd, maar naast het eigen risico wordt men ook geconfronteerd met vervolgschade. De ontvreemde materialen moeten immers vervangen worden. Hierdoor treedt vertraging van het bouwproces op waardoor de datum van oplevering soms niet gehaald kan worden. Het missen van deze belangrijke deadline is vaak een kostbare aangelegenheid. Hoewel exacte cijfers ontbreken loopt de schade die bouwbedrijven lijden ten gevolge van diefstal en vandalisme op de bouwplaats in de honderden miljoenen per jaar.

Beveiliging van de bouwplaats
In het verleden werden grote bouwplaatsen ’s nachts vaak beveiligd door een nachtwaker. Die tijden zijn voorbij. De moderne digitale technieken hebben hem overbodig gemaakt. De beste manier om een bouwplaats te beveiligen is de combinatie van een stevig hekwerk met camera’s en bewegingsdetectoren.
In de praktijk blijken bewegingsdetectoren alléén niet afdoende. Na een aantal valse meldingen verslapt de aandacht omdat men al snel denkt aan een rondzwervende kat. Door middel van een camerasysteem kan feilloos worden geregistreerd wat er op de bouwplaats gebeurt. Uiteraard is het ook mogelijk om de beelden direct door te zetten naar de meldkamer van de politie.

Voorkomen is beter dan genezen
Wie denkt dat diefstal van gereedschappen en andere goederen vooral in de nachtelijke uren geschiedt, zit er lelijk naast. Juist door de moderne digitale beveiligingstechnieken opereren dieven steeds vaker overdag, wees daarop verdacht. De gelegenheid maakt immers de dief. Zorg daarom voor een goede toegangscontrole op de bouwplaats. Laat kostbaar gereedschap en te installeren materialen ook nooit onbeheerd achter: die zijn slechts verzekerd als er sprake is van braaksporen. Aanhangwagens en andere aan te koppelen materialen dienen bij voorkeur voorzien te zijn van een wielklem of een koppelingsslot.

Have your say