De zin van een crisis

Volgens de cijfers van het CBS is de Nederlandse economie terug is op het niveau van 2008. De kredietcrisis lijkt achter de rug. Ook in de bouwwereld is een opgaande trend zichtbaar, het aantal faillissementen neemt gestaag af en de meeste bouwbedrijven schrijven inmiddels voorzichtig weer zwarte cijfers. Wellicht is het nu tijd om de balans op te maken en lering uit het verleden te trekken. Heeft deze crisis, met andere woorden, zin gehad?

Overspannen arbeidsmarkt
De groeicijfers van voor de kredietcrisis zorgden voor een overspannen arbeidsmarkt. Het resultaat hiervan was dat veel bouwondernemingen zich genoodzaakt zagen diep in de buidel te tasten om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Vaak leidde dit slechts tot korte dienstverbanden: het gras bij de buren is immers altijd groener. Veel mensen binnen de branche waren van mening dat het grote verloop binnen het personeelsbestand van een bouwbedrijf de kwaliteit van projecten niet ten goede kwam. Het tijdens het bouwproces vervangen van bijvoorbeeld een projectleider of uitvoerder, heeft immers een negatief effect op de continuïteit van het project. Vraag en aanbod van personeel lijkt momenteel beter op elkaar afgestemd.

Meer innovatie
In economisch welvarende tijden ligt de nadruk vaak op maximalisatie van de winst. Soms gaat dat ten koste van het budget bij research & development. De noodzaak tot innoveren ontbreekt veelal, of er is in ieder geval minder aandacht voor. Wie goed naar de bouwbranche kijkt, zal zien dat de bouwbedrijven die oog hebben voor innovatie goed weten te scoren. De nadruk ligt momenteel op duurzaam bouwen. Bedrijven met een goede expertise op dat gebied hebben een voorsprong op de concurrentie. Hopelijk is het een goede les voor de toekomst: wie niet tijdig innoveert, zal het uiteindelijk wederom financieel zwaar krijgen.

Have your say