De wondere wereld van herbestemming

Nog steeds is de bouwwereld de gevolgen van de kredietcrisis niet te boven. Hoewel de woningbouw enigszins begint aan te trekken, blijven de vooruitzichten voor de utiliteitsbouw uiterst somber. Omdat veel kantoorgebouwen en winkels momenteel leeg staan, is herbestemming het toverwoord van de tegenwoordige tijd. Maar ook aan herbestemming zitten haken en ogen. Dus eens te meer geldt: bezint eer ge begint.

Van winkel naar woning
Herbestemming kan alleen succesvol zijn als gemeentes en de private sector goed samenwerken. Van sommige winkelstraten is inmiddels bekend dat ze nooit meer in hun oude glorie zullen terugkeren. Het ligt daarom voor de hand deze winkels om te zetten naar woonruimte. Bijkomend voordeel is dat de binnensteden bewoond blijven. Veel projectontwikkelaars en goedwillende particulieren lopen echter aan tegen een woud van vergunningen en onwillige gemeentes.

Van kantoorpand naar woningen
Belangrijk is dat bij de transitie van kantoorpanden naar woningen goed wordt gekeken naar de (nabije) toekomst. Het herbestemmen van een kantoorkolos op een verlaten industrieterrein zal geen duurzame oplossing zijn. Ook van belang is de locatie van het pand in combinatie met infrastructuur. Een goed voorbeeld hiervan is de herbestemming van het voormalige hoofdkantoor van een groot accountantskantoor in Rotterdam. “De Nieuwe Admiraliteit” in de wijk Kralingen wordt verbouwd tot een appartementencomplex van 600 starterswoningen. Hiermee wil de gemeente deze groep aan zich binden, een slimme zet.

De cijfertjes
Vaak wordt geroepen dat herbestemming van grote kantoorpanden naar woningbouw de woningnood zal oplossen. Dat beeld lijkt niet juist. Onlangs werd door het EIB berekend dat door de herbestemming van kantoren, winkels en verzorgingstehuizen 50.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. Bouwend Nederland heeft echter becijferd dat er tot het jaar 2040 een behoefte bestaat aan circa 1 miljoen nieuwe woningen. Herbestemming speelt dus een marginale rol in het oplossen van de woningnood.

 

Have your say