Bijzondere afspraken voor projecten

Bijzondere afspraken voor projecten
Sinds ons land enkele jaren geleden kreeg met de economische crisis heeft de overheid ingegrepen met een nieuwe wet genaamde de Crisis herstelwet, afgekort Chw. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat al reeds geplande bouwprojecten naar voren werden gehaald zodat bouwbedrijven gemakkelijker aan de slag konden blijven. De Chw is een onderdeel van een in ontwikkeling zijnde verbeterde Omgevingswet en zorgt ervoor dat vernieuwende en duurzame projecten betere kansen krijgen.

Waarom de Chw?
Je zou je af kunnen vragen waarom er een nieuwe wet in het leven geroepen moet worden als een wet als de huidige Omgevingswet eigenlijk een vergelijkbare functie heeft. Gebleken is echter dat de Omgevingswet voor veel gemeenten te ingewikkeld is en ze de ambtelijke molen behoorlijk vertraagt. De Chw zorgt ervoor dat vernieuwende plannen gestimuleerd worden en biedt mogelijkheden om van traditionele bouwvoorschriften af te wijken. De Nieuwveense Landen in Meppel is hier als ‘duurzame woonwijk’ een goed voorbeeld van.

Werking van de Chw
De Chw brengt flexibiliteit in bestaande wetten. Daardoor kunnen projecten eerder van start en wordt er op deze manier gepoogd een bouwcrisis te voorkomen. De nieuwe wet heeft mogelijkheden gecreƫerd om bestaande wetten te veranderen, geeft ruimte voor het maken van afwijkende afspraken voor projecten en biedt ruimte aan bijzondere experimenten.

Wat heeft de Chw tot nu toe teweeg gebracht?
Eerder noemden we de Nieuwveense Landen in Meppel dat dankzij de Chw tot stand gekomen is. Sinds de in werking treding van de wet hebben zijn er inmiddels echter al tientallen vernieuwende experimenten, onder een alternatieve regelgeving, van start gegaan. De afwijkende voorwaarden waarop we als projectontwikkelaar een beroep kunnen doen blijven van kracht tot de economie zich hersteld heeft en de verbeterde Omgevingswet van kracht kan gaan.

Have your say