Betere bouw kwaliteitsborging door digitalisering in de markt

Betere bouw kwaliteitsborging door digitalisering in de markt

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor kwaliteitsborging in de bouwbranche. De nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen is door de vorige regering niet aangenomen. Het is nu afwachten wat de nieuwe regering met de voorgenomen wet gaat doen. Over een ding zijn veel deskundigen het eens, het huidige systeem met vergunningverlening en controle en toezicht op bouwwerken door bouw en woningtoezicht, functioneert niet meer voldoende.

Het nieuwe systeem

Er moet een beter systeem komen waarmee aangetoond wordt dat een in-aanbouw zijnde en opgeleverd bouwwerk voldoet aan de vooraf gestelde eisen, normen en wetgeving. Gecertificeerde private partijen moeten dit volgens de nieuwe wet grotendeels gaan overnemen. Wat er verandert en wanneer is dus nog niet duidelijk. Digitalisering van het proces kwaliteitsborging zal noodzakelijk zijn om alles goed, effici├źnt en snel te kunnen controleren, managen en vastleggen. De nieuwbouw, verbouw en renovatieproductie neemt de komende jaren verder toe. Om van al die projecten een goed compleet gebouwdossier te kunnen opbouwen zal het grotendeels digitaal moeten worden gedaan. Hierbij kan men denken aan: Het maken van een risicoanalyse voor het bepalen van onder andere de gevolg klasse.

Alle te maken constructies, bouwfysische, energetische berekeningen en dergelijke. Te maken digitale 3D tekeningen in het BIM-model (Bouw Informatie Model), deze zijn dan bij alle partijen sneller up-to-date beschikbaar en iedereen werkt in dezelfde tekeningen en gegevens.

De juiste kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering kunnen ter plaatse digitaal vastgelegd worden met een tablet en de juiste software voor kwaliteitscontroles. In de toekomst kan men met Augmented Reality bijvoorbeeld de Google Glass en Holo Lens tijdens de uitvoering van een project zien of er gemaakt wordt wat er getekend en berekend is. Censoren kunnen bepalen of een gebouw uiteindelijk voldoet aan de vooraf gestelde energetische eisen. Deze kunnen op afstand uitgelezen worden.

Met de komst van steeds krachtigere computers en tablets en smartphones komen er steeds meer mogelijkheden processen te digitaliseren en zaken vast te leggen. Met de gegenereerde big data krijgt men inzicht en overzicht in de processen. Men kan real-time zien of het bouwwerk voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Fouten worden sneller ontdekt. Er is met digitalisering al veel mogelijkheden voor een betere kwaliteitsborging! Voor alle bij het bouwproces betrokken partijen is het dus noodzaak hun processen verder te gaan digitaliseren om voorbereid te zijn op de toekomst.

Have your say